EKO MASARNIA

11 Maj, 2017

Certyfikat zgodności – EKOGWARANCJA PTRE świadczy o przebiegu przetwarzania produktów spożywczych przez Adam Marciniak – Wiejska Wędzarnia w sposób zgodny z wymaganiami na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr. 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr. 889/2008.

Na jakość mięsa, które znajduje się na naszym talerzu, wpływ ma każdy aspekt jego powstawania. W procesie wytwarzania ekologicznego mięsa kontroli podlega zarówno gospodarz prowadzący chów, jak i przetwórca i dystrybutor. W porównaniu do przemysłowo wytwarzanego mięsa konwencjonalnego różnic jest wiele i mają one wpływ zarówno na smak, aromat i walory zdrowotne. Na każdym szczeblu priorytetem jest jakość, a nie ilość. Sprawdźcie z nami, jak powstaje EKO MIĘSO :

  1. Wszystko zaczyna się w gospodarstwie ekologicznym, które przestrzegać musi określonych norm związanych z chowem. Wytyczne te określają, jaką ilość zwierząt można utrzymywać na określonej powierzchni, sposób karmienia, a także leczenia. Znaczne różnice dotyczą także czasu, po którym dokonuje się uboju.
  2. Warunki życia zwierząt w ekogospodarstwie.
    Zgodnie z regulacjami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, rolnicy są zobowiązaniu do zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków pozwalających na minimalizowanie stresów. W odpowiedni sposób zbudowane i wyposażone muszą być budynki inwentarskie. Inspektorzy zwracają uwagę na: oświetlenie, wentylację, temperaturę, a także dostępność wybiegów i pastwisk, do których zwierzęta muszą mieć stałe dojście.
  3. Menu pod kontrolą.
    W gospodarstwach ekologicznych, co do zasady, zwierzęta żywi się paszami roślinnymi z gospodarstwa bądź też pozyskanymi z zewnątrz i posiadającymi stosowny certyfikat. Co ważne, stawia się tu na jakość, a nie maksymalizację zysku i efektywność. Niedopuszczalne jest wymuszone karmienie zwierząt. W żywieniu nie zezwala się na wykorzystywanie: antybiotyków, kokcydiosatyków, promotorów wzrostu, pasz i produktów powstałych z organizmów genetycznie modyfikowanych.
  4. Przetwórstwo pod kontrolą.
    W ekologicznym przetwórstwie mięsa dysponujemy dużo mniejszą paletą dozwolonych dodatków, ponadto podlegamy ścisłej kontroli nad całym procesem produkcji, każde zakupy muszą być rozliczone i sprawdzone. To niejako wymusza na producentach skrupulatną dbałość o jakość – Adam Marciniak

Walory zdrowotne ekomięs. Mięso ekologiczne ma wyższą jakość i lepsze właściwości odżywcze niż mięso pochodzące z prowadzonych metodami przemysłowymi hodowli konwencjonalnych. Najistotniejszą różnicą jest, potwierdzona w wielu badaniach naukowych, lepsza kompozycja tłuszczów. Większą zawartość cennych kwasów omega-3 stwierdzono m.in. podczas badań mięsa króliczego, wołowego, a także wieprzowego.

Ekologiczny wychów z dostępem do powietrza, zielonej paszy i dużym wybiegiem, sprawia, że mięso ma doskonały smak i aromat. #WĘDLINYZŻUKOWA